IN je biti CLEAN

IN je biti CLEAN

Projekat „IN je biti CLEAN“ je promotivna kampanja organizovana nizom aktivnosti u borbi protiv zavisnosti koja koristi težnju mladih da budu prihvaćeni. Projekat se bazira na promovisanju zdravih stilova života u borbi protiv narkomanije, alkoholizma i kocke koje za posledicu imaju nasilje u porodicama i porast kriminala.

Vizija projekta “IN je biti CLEAN” je da podstakne mlade, njihove roditelje, staratelje i prijatelje na razmišljanje, pa i na aktivno učešće u radu na poboljšanju kvaliteta života, da ih podsetimo da je IN biti dobar đak, drug, sportista, biti kreativan, pomagati drugima, biti obrazovan, kulturan i neporočan…Da su droga, alkohol i cigarete aut i da je stvar prošlosti model koji je stvoren tokom 90-ih, biti opasan, poročan, biti zavisnik, kriminalac i slično.

Povratak tradicionalnim vrednostima i zdravim stilovima života kao vid primarne prevencije je u skladu i sa Akcionim planom AP Vojvodine.

Ovim događajem bi promovisali zdraviji, perspektivniji način organizovanja slobodnog vremena kroz sport, umetnost, humanitaran rad itd. Takve ideje bi bile ponuđene kroz razne izlagače na štandovima (sport, muzika, umetnosti, folklor, kompjuteri). Takođe, biće postavljeni i punktovi koji bi prikazali opasnosti, bedu i tugu koju donosi narkomanija, alkoholizam i kocka.

Projektom „IN je biti CLEAN“ želimo da:

  • Promovišemo zdrave stilove života bez upotrebe droge i alkohola
  • Motivišemo celokupnu zajednicu da se, svako na svoj način i prema svojim mogućnostima uključi u ovu borbu za ljudske živote
  • Podstaknemo volonterizam kod mladih, jer smatramo da je ulaganje svog, ličnog, vremena najbolji način da pomognemo ljudima koji su u problemu ali i da mi sami budemo „IN“ ljudi; ljudi koji mogu ovaj svet učiniti boljim
  • Pokrenemo što veći broj mladih koji su već zavisnici, da se uključe u neki od programa rehabilitacije.

Zadaci projekta „IN je biti CLEAN“:

  • Promovisanje zdravih stilova života bez upotrebe droga i alkohola
  • Senzibilizacija stručnjaka, roditelja, staratelja i mladih za problem zavisnosti
  • Novi model rada sa mladima- podsticanje tradicionalnih vrednosti kao popularan izbor
  • Povezivanje i saradnja civilnih organizacija i udruženja
  • Motivisanje zavisnika na odlazak na neki od programa odvikavanja
  • Ohrabrivanje roditelja i prosvetnih radnika na bolju komunikaciju sa decom i jačanje svesti porodice da zajednički rešava probleme ukoliko dođe do zavisnosti

Motiv za pokretanje projekta

Kancelarija za narkotike UN i Agencija za borbu protiv droge SAD uvrstili su Srbiju na listu najopasnijih zona narkomanije i ozbiljnijih svetskih trgovaca narkoticima. U Republici Srbiji je usvojena Strategija za borbu protiv droga još 2009. godine. Tokom iste godine Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je u saradnji s Filozofskim fakultetom, Odsek za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu, proveo istraživanje na temu “Kvalitet života mladih – izvor stresa i način njihovog prevazilaženja”. Prema ovom istraživanju ispostavilo se u okviru fokus grupa da čak 98% mladih zna kako da nabavi drogu, ukoliko bi to želeli. Ovo je bio alarmantan podatak zbog kojeg je Vlada AP Vojvodine donela Akcijski plan za borbu protiv droge.

Ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović je u aprilu ove godine izjavila da se procenjuje da u Srbiji ima i do 100.000 zavisnika od psihoaktivnih supstanci, među kojima 24.000 do 25.000 heroinskih zavisnika, ali da precizni podaci o broju narkomana u našoj zemlji ne postoje. (Kurir; 20.04.2013)

Osnivači Udruženja „Centar Duga“ iz Novog Sada prepoznali su još 2008. godine potrebu da se pokrene rehabilitacioni centar koji je besplatan za zavisnike i pridružili se Nacionalnoj strategiji borbe protiv droge. Ciljevi ovog udruženja su pomoć ljudima koji nisu mogli sami naći izlaz iz narkomanije, alkoholizma i kocke, uz rad na prevenciji zavisnosti na jedan mladima prihvatljivi način. Uskoro smo prepoznati i kao organizacija za mlade koja pomaže u promovisanju zdravog stila života i struktuiranog slobodnog vremena

Naša želja je da decembarski projekat bude prvi u nizu događaja koji će za generalnu ideju imati sam naziv „IN je biti CLEAN“. Shvatamo da je potrebno vreme da bi se postojeći stavovi i modeli razmišljanaja promenili i da ova akcija mora biti proces. Zato smo spremni da se u narednim godinama pojavimo kao organizatori koncerata, tribina, predstava i sličnih manifestacija.