MISIJA

Misija Centra Duga je izgradnja i održivost okruženja koje pruža za zavisnika uslove za život, promenu načina razmišljanja, rad i sticanje navika, radi promene bivšeg zavisnika u korisnog člana porodice i društva.

021

021 copy