PROGRAM

Rad sa korisnicima u Centru karakteriše kako individualni, tako i grupni pristup kroz zajedničke aktivnosti i svojevrsnu novu socijalizaciju. Program se odvija u 4 faze u kojima se očekuje napredak korisnika:

tick

Faza 1: Adaptacija u trajanju od 30 dana

tick

Faza 2: Izgradnja ličnosti i karaktera, koja traje od 30-tog dana do kraja šestog meseca

tick

Faza 3: Razvoj odgovornosti, od kraja šestog do kraja dvanaestog meseca

tick

Faza 4: Resocijalizacija, koja traje do kraja programa

Program rehabilitacije traje 18 meseci. Korisnici programa borave i žive unutar sigurnih i izolovanih objekata. Obezbeđen je 24-časovni nadzor, smeštaj, hrana i zdravstvena zaštita.