Bolesti zavisnosti – Pomoć zavisnicima

Bolesti zavisnosti slika

Bolesti zavisnosti su ozbiljan problem širom sveta. Ljudi koji pate od zavisnosti često se suočavaju sa fizičkim, mentalnim i socijalnim problemima koji mogu imati ozbiljne posledice. U ovom članku ćemo objasniti šta su bolesti zavisnosti, koje su najčešće vrste zavisnosti, kako se one manifestuju i kako se mogu lečiti. 

Bolesti zavisnosti: Šta su to?

Definicija bolesti zavisnosti kaže da su to poremećaji koji dovode do fizičke i psihološke zavisnosti od određene supstance ili aktivnosti. To zapravo znači da osoba koja pati od zavisnosti ne može da kontroliše svoje ponašanje i da joj je vrlo teško da se odrekne tog ponašanja. 

Fizička zavisnost

Fizička zavisnost se manifestuje kada telo postane fizički zavisno od određene supstance, kao što su alkohol, droge, ili lekovi. Osoba koja pati od fizičke zavisnosti mora da nastavi da koristi supstancu kako bi izbegla neugodne simptome apstinencije, kao što su drhtavica, mučnina, bolovi u mišićima itd. 

Psihološka zavisnost

Psihološka zavisnost se manifestuje kada osoba postane emocionalno zavisna od određene supstance ili aktivnosti. Osoba koja pati od psihološke zavisnosti oseća da je neophodno da koristi supstancu ili da se bavi određenom aktivnošću kako bi se osećala dobro. 

Najčešće vrste bolesti zavisnosti su zavisnost od: 

 • alkohola
 • droga
 • kockanja
 • seksa
 • hrane
 • interneta

Zavisnost od alkohola

Alkoholizam je ozbiljan problem u Srbiji. Prema istraživanjima, oko 10% stanovništva Srbije pati od zavisnosti od alkohola. 

Bolest zavisnosti od alkohola može biti uzrokovana različitim faktorima, kao što su genetika, stres, trauma, ili socijalni pritisak.

Najčešći simptomi zavisnosti od alkohola su: 

 • Povećana tolerancija na alkohol;
 • Potreba za sve većim količinama alkohola kako bi se postigao željeni efekat;
 • Nekontrolisano pijenje alkohola, čak i kada to ima negativne posledice na život osobe;
 • Pojava simptoma apstinencije kada se prestane piti, kao što su drhtavica, mučnina, i znojenje.

Lečenje zavisnosti od alkohola (odvikavanje od alkohola) može uključivati medicinsku terapiju, psihoterapiju, i podršku porodice i prijatelja. Važno je da osoba koja pati od zavisnosti od alkohola potraži stručnu pomoć i podršku. 

Zavisnost od droga

Zavisnost od droge je takođe veliki problem u Srbiji. Prema istraživanjima, oko 2% stanovništva Srbije pati od ove zavisnosti. 

Bolest zavisnosti od droga može biti uzrokovana različitim faktorima, kao što su genetika, socijalni pritisak i razne traume. 

Osoba koja pati od zavisnosti od droga često se suočava sa fizičkim i mentalnim posledicama. Simptomi zavisnosti od droga uključuju:

 • Povećana tolerancija na droge;
 • Potreba za sve većim dozama droga kako bi se postigao željeni efekat;
 • Nekontrolisano uzimanje droga, čak i kada to ima negativne posledice na život osobe;
 • Pojava simptoma apstinencije kada se prestane uzimati droge.

Lečenje zavisnosti od droga (odvikavanje od droge) može uključivati medicinsku terapiju, psihoterapiju, i podršku porodice i prijatelja. Važno je da osoba koja pati od zavisnosti od droga potraži stručnu pomoć i podršku. 

Zavisnost od kockanja

Zavisnost od kockanja je ozbiljan problem. Prema istraživanjima, oko 1% stanovništva Srbije pati od zavisnosti od kockanja. 

Osoba koja pati od zavisnosti od kockanja često troši sve više novca na kockanje i gubi kontrolu nad svojim finansijama. Simptomi zavisnosti od kockanja uključuju: 

 • Potrebu da se stalno kocka i da se dobije novac
 • Neuspeh u pokušajima da se ograniči ili prestane sa kockanjem
 • Osećaj nelagodnosti i anksioznosti kada se ne kocka
 • Izolacija od porodice i prijatelja zbog kockanja

Kako se može lečiti zavisnost od kockanja?

Lečenje zavisnosti od kockanja (odvikavanje od kocke) može uključivati psihoterapiju, podršku porodice i prijatelja, i u nekim slučajevima, medicinsku terapiju. Važno je da osoba koja pati od zavisnosti od kockanja potraži stručnu pomoć i podršku. 

Zavisnost od interneta

Zavisnost od interneta je relativno novi problem u Srbiji, ali sve više ljudi pati od ove bolesti zavisnosti. Prema istraživanjima, oko 5% stanovništva Srbije pati od zavisnosti od interneta. 

Uzroci zavisnosti od interneta su raznoliki, ali najčešće leže u nedostatku socijalnih veza u stvarnom životu i depresiji. 

Osoba koja pati od bolesti zavisnosti od interneta provodi mnogo vremena na internetu ignorišući svoje obaveze i društvene veze. Simptomi zavisnosti od interneta uključuju: 

 • Potrebu da se stalno bude na internetu;
 • Neuspeh u pokušajima da se ograniči ili prestane sa korišćenjem interneta;
 • Osećaj nelagodnosti i anksioznosti kada se ne koristi internet;
 • Izolacija od porodice i prijatelja zbog preteranog korišćenja interneta.

Kako se može lečiti zavisnost od interneta?

Lečenje zavisnosti od interneta uključuje psihoterapiju, podršku porodice i bliskih prijatelja. U težim slučajevima potrebna je medicinska pomoć. Važno je da osoba koja pati od zavisnosti od interneta što pre potraži stručnu pomoć i podršku. 

Bolesti zavisnosti i društvo

Bolesti zavisnosti su ne samo problem pojedinca, već i problem celog društva. Zavisnosti o kojima smo govorili dovode do različitih porodičnih problema, problema na poslu, pa i do društvene izolacije. 

Društvo može pomoći osobama koje pate od bolesti zavisnosti na mnogo načina, kao što su: 

 • Podizanje svesti o problemu bolesti zavisnosti;
 • Pružanje podrške osobama koje pate od zavisnosti, kao i njihovim porodicama;
 • Obezbeđivanje sredstava za lečenje zavisnosti;
 • Kreiranje programa za prevenciju bolesti zavisnosti.

Lečenje bolesti zavisnosti ima mnoge prednosti, kao što su: 

 • Poboljšanje zdravlja i kvaliteta života;
 • Poboljšanje finansijske situacije;
 • Povratak u normalan život;
 • Poboljšanje društvenih veza i odnosa.

Kako sprečiti bolesti zavisnosti?

Prevencija bolesti zavisnosti uključiuje: 

 • Edukaciju o rizicima i posledicama zavisnosti;
 • Razvijanje socijalnih veza u stvarnom životu;
 • Izgradnju zdravih navika i upražnjavanje hobija;
 • Kontrola upotrebe droga i alkohola.

Kako pomoći osobi koja odbija da prizna da ima problem sa zavisnošću?

Osobi koja odbija da prizna da ima problem sa zavisnošću može se pomoći na mnogo načina, kao što su: 

 • Razgovor sa stručnjakom;
 • Podizanje svesti o rizicima i posledicama zavisnosti;
 • Pružanje ljubavi i podrške, posebno deci i mladim osobama.

ZAKLJUČAK

Zavisnost nije izbor, već bolest koju treba lečiti. Zavisnost se može lečiti. Važno je pružiti stručnu pomoć i podršku zavisniku pre i u toku procesa lečenja.

Važno je da se podigne svest o ovom problemu. Prevencija bolesti zavisnosti je ključna, kao i podrška porodicama zavisnika.

Lečenje zavisnosti ima mnoge prednosti, uključujući poboljšanje zdravlja i kvaliteta života. Zajedničkim naporima i edukacijom možemo smanjiti broj slučajeva bolesti zavisnosti i pomoći osobama koje pate od nje da se vrate u normalan život. 

Često se suočavamo sa stigmom i predrasudama kada je reč o tome.  Osobe koje pate od zavisnosti zaslužuju podršku i razumevanje.  Društvo ima važnu ulogu u stvaranju okruženja koje će im omogućiti da se izbore sa ovim problemom.

Uz edukaciju, prevenciju i stručnu pomoć, možemo pomoći osobama koje pate od bolesti zavisnosti da se vrate u normalan život. Ako imate pitanja u vezi bolesti zavisnosti, naš tim stručnjaka će vam rado pomoći i pružiti savete i podršku.

Podržite centar Duga

Centar Duga je organizacija koja pomaže svima koji žele da se oporave od bolesti zavisnosti.

Molimo Vas da nam pomognete sa donacijom u skladu sa vašim mogućnostima.

Bez obzira na iznos koji ste u mogućnosti da date vaša donacija je cenjena. Zahvalni smo Vam od srca. Verujemo da je najveće ulaganje, ulaganje u LJUDE.