Odvikavanje od droge

Odvikavanje od droge je deo procesa u kome se zavisnost od droge uspešno leči.

 

Pomoć zavisnicima. Zavisnost od droge je poremećaj koji se može i mora lečiti. Istraživanja o lečenju ovog poremećaja dovela su do razvoja metoda koje pomažu ljudima da prestanu da koriste droge i da nastave produktivan život.

Kada je osoba zavisna od neke psihoaktivne supstance (narkotika), lečenje te pojave (narkomanije) je jedini ispravan put ka oslobađanju od ove bolesti. Bez obzira na to o kom stadijumu narkomanije se radi, odvikavanne i lečenje zavisnosti od droge, mora se sprovoditi u ovlašćenom centru za odvikavanje od droge.

Da li je odvikavanje od droge bezuspešno ako se desi recidiv?

Povratak na upotrebu droge nakon pokušaja prestanka, može biti deo procesa odvikavanja. Srećom, noviji tretmani deluju u pravcu prevencije recidiva. Stope recidiva za upotrebu droga su približno iste kao i za druge hronične bolesti. Ako ljudi prestanu da prate plan svog lečenja, verovatno će doći do recidiva.
Stoga poremećaje zdravlja koji nastaju upotrebom štetnih supstanci treba tretirati kao i svaku drugu hroničnu bolest.

Recidiv ne znači da lečenje nije uspelo. Samo je potrebno da, osoba koja se oporavlja od zavisnosti od droge, razgovara sa svojim lekarom o nastavku lečenja, možda nešto izmenjenim ili nekim drugim tretmanom.

Iako je recidiv normalan deo oporavka, za neke osobe može biti veoma opasan, pa čak i smrtonosan. Ako osoba nastavi da koristi onoliko droge koliko je koristila pre nego što je prestala, lako se može predozirati.

Koji su principi efikasnog lečenja?

Istraživanja pokazuju da lečenje lekovima treba da bude u kombinaciji sa nekim oblikom bihejvioralne terapije i savetovanja.

Lekovi se koriste da pomognu ljudima da se detoksikuju od droga, iako detoksikacija nije isto što i lečenje. Ona nije dovoljna da pomogne osobi da se oporavi. Detoksikacija bez naknadnog tretmana generalno dovodi do nastavka upotrebe droga.

Za osobe sa zavisnošću od droga za koje trenutno nisu dostupni efikasbi lekovi, lečenje se sastoji od bihejvioralnih terapija.

Različite vrste lekova mogu biti korisne u različitim fazama lečenja. Svrha im je da pomognu pacijentu da prestane da zloupotrebljava lekove, ostane na lečenju i izbegne recidiv.

Kada pacijenti prvi put prestanu da koriste drogu, mogu iskusiti različite fizičke i emocionalne simptome. Uključujući nemir ili nesanicu, depresiju, anksioznost i druga stanja poremećaja mentalnog zdravlja.

Neki lekovi se koriste da pomognu mozgu da se postepeno prilagodi odsustvu droge. Ovi tretmani sprečavaju žudnju za drogom i imaju smirujući efekat na celo telo. Oni mogu pomoći pacijentima da se fokusiraju na savetovanje i druge teknike psihoterapije u vezi sa lečenjem zavisnosti od droge.

Kako bihejvioralne terapije leče zavisnost od droga?

Bihevioralne terapije pomažu ljudima koji se leče od zavisnosti od droga da modifikuju svoje stavove i ponašanja u vezi sa upotrebom droga. Kao rezultat toga, pacijenti su u stanju da se nose sa stresnim situacijama i raznim okidačima koji mogu izazvati ponovni recidiv.

Bihevioralne terapije mogu poboljšati efikasnost lekova i pomoći ljudima da duže ostanu na lečenju.

Kognitivno-bihejvioralna terapija nastoji da pomogne pacijentima da prepoznaju, izbegnu i nose se sa situacijama u kojima će najverovatnije koristiti drogu.

Upravljanje nepredviđenim situacijama koristi pozitivno pojačanje kao što je davanje nagrada ili privilegija za ostanak bez droga. Takođe i za prisustvo i učešće u sesijama savetovanja ili za uzimanje lekova za lečenje kako je propisano.

Terapija motivacionog poboljšanja koristi strategije kako bi maksimalno iskoristila spremnost ljudi da promene svoje ponašanje i uđu u lečenje.

Porodična terapija pomaže ljudima (posebno mladim) sa problemima upotrebe droga, da se pozabave uticajima na obrasce upotrebe droga i poboljšaju opšte funkcionisanje porodice.

Prestanak upotrebe droga je samo jedan deo dugog i složenog procesa oporavka. Kada ljudi počnu da se leče, zavisnost često izaziva ozbiljne posledice u njihovim životima. Moguće je eventualno narušavanje njihovo zdravlje, ali i način na koji funkcionišu u porodičnim životima, na poslu i u zajednici.

Odvikavanje od droge -Zaključak

Pošto zavisnost može uticati na mnoge aspekte života osobe, lečenje treba da se bavi potrebama cele osobe da bi bilo uspešno. Savetnici našeg Centra mogu da biraju iz menija usluga koje zadovoljavaju specifične medicinske, mentalne, socijalne, profesionalne, porodične i pravne potrebe svojih pacijenata kako bi pomogli u njihovom oporavku.

Podržite centar Duga

Centar Duga je organizacija koja pomaže svima koji žele da se oporave od bolesti zavisnosti.

Molimo Vas da nam pomognete sa donacijom u skladu sa vašim mogućnostima.

Bez obzira na iznos koji ste u mogućnosti da date vaša donacija je cenjena. Zahvalni smo Vam od srca. Verujemo da je najveće ulaganje, ulaganje u LJUDE.