Program rada Centra DUGA

Program rada Centra “DUGA” u kome se očekuje napredak korisnika, ukratko možemo predstaviti i opisati na sledeći način:

Rad sa korisnicima u Centru karakteriše individualni i grupni pristup kroz zajedničke aktivnosti i svojevrsnu novu socijalizaciju. Program rada i oporavka korisnika Centra traje 18 meseci u zavisnosti od napretka korisnika i odvija se u 4 faze. U svakoj fazi se postepeno povećavaju obaveze kojima korisnici moraju da odgovore kao i stepen njihove odgovornosti. Korisnici programa borave i žive unutar sigurnih i izolovanih objekata. Obezbeđen je 24-časovni nadzor, smeštaj, hrana i zdravstvena zaštita.

In je biti CLEAN

Odvikavanje od kocke

Odvikavanje od alkohola

Odvikavanje od droge

Program rada Centra DUGA kroz četiri faze

Rehabilitacija i resocijalizacija u Centru DUGA podrazumeva holistički pristup svakom korisniku programa, uvažavajući sva tri aspekta ljudskog bića: fizički, duhovni i emotivni (duševni). Značajan deo rada je uključenost bivših zavisnika, koji su pre nekoliko godina i sami bili zavisnici o herionu, kocki ili alkoholu, a koji na osnovu svog životnog iskustva pomažu novim korisnicima. Kod korisnika programa se planski i sistematski koriguju društveno neprihvatljivi stavovi i asocijalno ponašanje.

]

Faza 1.

Adaptacija novih korisnika Centra u trajanju od 30 dana

Faza 2.

Izgradnja ličnosti i karaktera. Traje od 30-tog dana do kraja 6. meseca

Faza 3.

Razvoj odgovornosti, od kraja šestog do kraja dvanaestog meseca

w

Faza 4.

Resocijalizacija, koja traje do kraja programa.

Bolesti zavisnosti su teške i prilično raširene. Često se suočavamo sa stigmom i predrasudama kada je reč o odnosu prema zavisnicima. Međutim, važno je shvatiti da zavisnost nije njihov izbor, već bolest kojoj su podlegli i koju treba lečiti. Sve osobe koje pate od zavisnosti zaslužuju našu podršku i razumevanje.

Društvo ima važnu ulogu u stvaranju okruženja koje će zavisnicima omogućiti da se na najbolji način izbore sa ovim zajedničkim problemom. Samo uz adekvatnu edukaciju, prevenciju i pružanje stručne pomoći, možemo osobe koje pate od bolesti zavisnosti pomoći da se vrate u normalan život.

Korisnici programa u Centru DUGA borave 24 časa tokom osamnaest meseci, u okviru zatvorene zaštite. Obezbeđen im je dvadesetočetvoročastovni nadzor, smeštaj, hrana i zdravstvena zaštita. Boravak u Centru, kao i korišćenje usluga centra je besplatno. Rehabilitacioni centar DUGA održava se i finansira donacijama, kako organzacija, tako i fizičkih lica, i naročiti fizičkim radom korisnika. Bitan deo boravka u Centru jeste i radno osposobljavanje i sticanje radnih navika i korisnih iskustava. (Mi na YouTube)